36378520 // ungecenter2610@rk.dk

Bestyrelse

Formand, Udpeget af kommunalbestyrelsen
Dan Larsen
danlarsen51@gmail.com

 

Elevrepræsentant Fritid for Unge
Vakant

 

Elevrepræsentant Dagskolen
Vakant

 

Elevrepræsentant 10. klasse
Almalivia Buchwald

 

Medarbejderrepræsentant Fritid for Unge
Fadwa Kassoudi
kassoudifadwa@gmail.com

 

Medarbejderrepræsentant Dagskolen
Sofie Leth Denker
sofi279b@rkskole.dk

 

Medarbejder repræsentant 10. klasse
Mette Storgaard
mett435a@rkskole.dk

 

Udpeget af kommunalbestyrelsen
Arbresh Useini
arbreshuse@gmail.com

Repræsentant for Skolebestyrelserne i Rødovre Kommune
Jens-Halvor Zoffmann
halvor.zoffmann@gmail.com

 

Repræsentanter for arbejdsmarkedets parter
Klaus Larsen
klaus.larsen@ragnsells.com

 

Anders Pedersen
cn24743@rk.dk