36378520 // ungecenter2610@rk.dk

Vejledningen

Uddannelsesvejledningen i Rødovre Kommune

  • Vejledningen tilbydes kollektivt i klasserne og som gruppevejledning på mindre hold.

  • Elever med behov for en særlig tilrettelagt uddannelsesvejledning vil få tilbud om en individuel vejledning, herunder elever, der ikke er vurderet uddannelsesparate.

  • Elever der ikke er vurderet uddannelsesparate vil få tilbudt en vejledningsplan med henblik på, at den enkelte elev kan få optimeret sine muligheder for senere at blive vurderet uddannelsesparat.

  • Uddannelsesvejledningen vil blive tilrettelagt og udført i samarbejde med skole, elev og forældre.

  • Alle forældre vil blive inviteret til et informationsmøde om uddannelsesvejledningen generelt, ungdomsuddannelsessystemet, optagelse.dk, e-vejledning samt ansvars- og opgavefordeling mellem vejleder, skole og forældre/elev m.m.

  • Et tilbud om uddannelsesvejledning i grundskolen er gældende for alle elever, der modtager undervisning på skoler, som har matrikel i Rødovre Kommune, herunder specialskoler og privatskoler samt elever i læringsfællesskaber.

 

Sammenhængende plan for vejledningen i Rødovre Kommune

Elever og forældre skal opleve, at der er tydelig sammenhæng mellem de forskellige vejledningsaktiviteter, uddannelsesvalget og overgangen til ungdomsuddannelser. Hovedformålet med planen er, at

eleverne bliver afklaret i deres uddannelsesvalg. Vejledningsaktiviteterne skal styrke elevernes beslutningskompetencer og udfordre

dem i deres forestillinger og ønsker omkring uddannelse og karriereveje.

Planen er således en fælles plan for vejledningsaktiviteterne for alle kommunens elever i 8. og 9. klasse og ikke en individuel vejledningsplan for hver enkelt elev.

Planen er et dynamisk dokument, som løbende redigeres og udvides i takt med, at nye koncepter for f.eks. den kollektive vejledning udformes og lovgivningen på området justeres.

Du kan læse Den sammenhængende plan for vejledning her:

Den sammenhængende plan for vejledning i Rødovre (2).pdf