36378520 // ungecenter2610@rk.dk

Vejledning

Uddannelsesvejledningen i Rødovre Kommune

  • Vejledningen tilbydes kollektivt i klasserne og som gruppevejledning på mindre hold.
  • Elever med behov for en særlig tilrettelagt uddannelsesvejledning vil få tilbud om en individuel vejledning, herunder elever, der ikke er vurderet uddannelsesparate.
  • Elever der ikke er vurderet uddannelsesparate vil få tilbudt en vejledningsplan med henblik på, at den enkelte elev kan få optimeret sine muligheder for senere at blive vurderet uddannelsesparat.
  • Uddannelsesvejledningen vil blive tilrettelagt og udført i samarbejde med skole, elev og forældre.
  • Alle forældre vil blive inviteret til et informationsmøde om uddannelsesvejledningen generelt, ungdomsuddannelsessystemet, optagelse.dk, e-vejledning samt ansvars- og opgavefordeling mellem vejleder, skole og forældre/elev m.m.
  • Et tilbud om uddannelsesvejledning i grundskolen er gældende for alle elever, der modtager undervisning på skoler, som har matrikel i Rødovre Kommune, herunder specialskoler og privatskoler samt elever i læringsfællesskaber.