36378520 // ungecenter2610@rk.dk

Uddannelsesvejledningen i Rødovre

Alle elever i grundskolen fra 7.-10. klasse vil modtage uddannelsesvejledning af en professionel vejleder, som har til opgave at tilbyde alle elever en kvalificeret og opdateret uddannelsesvejledning.

 

Uddannelsesvejledningen tilbydes med henblik på at motivere og styrke elevernes valg af ungdomsuddannelse, som i denne betydning er en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

 

Uddannelsesvejledningen vil i særdeleshed blive tilbudt til elever i 8.-10. klasse med fokus på elever, der står over for at skulle afslutte deres grundskoleforløb.

 

Vejledningens indhold og indsatser:

  • Indføring i ungdomsuddannelsernes indhold, struktur og muligheder - såvel de gymnasiale som de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

  • Herunder informationer om øvrige uddannelsesforberedende aktiviteter som f.eks. FGU – Forberedende Grunduddannelse.

  • Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.

  • Uddannelsesparathedsvurderinger ift. elevens faglige-, personlige-, sociale- og praksisfaglige færdigheder.

  • Tilbud om erhvervspraktik.

  • Obligatoriske introduktionskurser for alle elever i 8.klasse på både en erhvervsuddannelse og en gymnasial ungdomsuddannelse.

  • Tilbud om brobygningskurser for elever i 9. og 10. klasse på en ungdomsuddannelse.

  • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse.

  • Introduktion til uddannelsesguiden (ug.dk) og til e-Vejledningen.

  • Tilbud om Åbent Hus arrangementer samt div., besøgsdage, uddannelsesmesser og events