36378520 // ungecenter2610@rk.dk

Hvad er 10. klasse på Ungecenter2610?

Hvad forventer vi af dig?

 • At du har LYST til at gå i 10. klasse og vil tage din skole alvorligt
 • At du møder op hver dag – til tiden
 • At du bidrager til fællesskabet og til at alle har det godt på skolen
 • At du deltager i undervisningen – og beder om hjælp når det er svært
 • At du arbejder målrettet på at blive uddannelsesparat
 • At du gør dig umage - og er den allerbedste udgave af dig selv

Hvad kan du forvente af os?

Det ER vigtigt at få en ungdomsuddannelse. I 10. klasse på Ungecenter2610 giver vi dig alle muligheder for at styrke din faglighed, din modenhed og din personlighed, så du bliver toptrimmet til udfordringerne efter 10. klasse.

Det ER vigtigt at vælge den rigtige ungdomsuddannelse. Vi understøtter vi dit valg med løbende individuelle samtaler, trivsels- og udviklingssamtaler i samarbejde med uddannelsesvejlederen, målrettede brobygningsforløb, mulighed for praktik og ikke mindst et dynamisk og mangfoldigt studiemiljø.

Det ER vigtigt at møde gode lærere. På Ungecenter2610 møder du kun kompetente og motiverede lærere i ALLE fag - og de har ambitioner for netop dig. De brænder igennem i kraft af erfaring, viden, engagement og lysten til at arbejde med unge mennesker. De giver dig ægte medindflydelse på din egen hverdag.

Hvordan ser 10. klasse ud på en almindelig skoleuge?

Udover de almindelige fag, så vælger du også valgfag i 2,6 timer om ugen - det kan fx være: det glade køkken, musikproduktion, krop og bevægelse, makerspace, fodbold og e-sport.

Vi spiser også morgenmad sammen hver morgen kl. 8.30 (gratis for eleverne) og så er fredagen klassedag/turdag, hvor klasserne er med til at planlægge oplevelser ud af huset.

I 10. klasse skal du have mindst 21 timer om ugen:

 • gratis morgenmad hver dag fra 8.30 - 8.55
 • 4 timer dansk
 • 4 timer engelsk
 • 4 timer matematik
 • 3 timer valgfag (som du selv vælger - se en beskrivelse af valgfagene her: Beskrivelse af valgfag.doc)
 • 1 time klassevalgfag
 • 1 time samfundsfag
 • 4 timer klassedag/turdag (fredag)

Du har også mulighed for at vælge: 

 • 1,5 timer fysik
 • 2,5 timer tysk

Et skema kunne fx se sådan ud: eksempel på skema

Hvordan ser et år ud i 10. klasse på Ungecenter2610?

10. klasse er andet end den helt almindelige undervisning - du vil også møde:

 • introperiode - hvor vi lærer hinanden bedre at kende
 • studietur til Berlin - her er hele skolen sammen
 • fagdage i dansk, engelsk og matematik
 • terminprøve, skriftlige prøver og mundtlige prøver
 • brobygning og erhvervspraktik
 • fællesarrangementer - fx en tur i biografen eller teatret sammen med hele skolen
 • klippe/klistre og juleafslutning
 • fordybelsesuge
 • obligatorisk selvvalg opgave (OSO)
 • gallauge med efterfølgende gallafest
 • vejledningsperiode
 • sidste skoledag
 • dimission

En kalender kunne fx se sådan ud: eksempel på kalender