36378520 // ungecenter2610@rk.dk

STU – Særligt Tilrettelagt Uddannelse

Elever/unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse, der som en konsekvens heraf ikke er i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse (ej heller med specialpædagogisk støtte) kan få tilbudt en særlig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

 

Uddannelsen er 3 årig og henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

 

For at komme i betragtning til STU skal der forinden udarbejdes en målgruppevurdering samt en indstilling til kommunen, der efterfølgende træffer den endelige beslutning.

Hvis kommunen tilbyder den unge STU vil der i fællesskab med den unge/forældre og vejleder blive lagt en uddannelsesplan for den unges uddannelsesforløb.

 

Henvendelse om STU rettes til Uddannelsesvejledningen i Rødovre Kommune / Ungecenter2610:

For yderligere information henvises til vejlederen på den enkelte skole eller til lederen af Uddannelsesvejledningen i Rødovre-UC261 v/ Lene Mailund tlf. 3637 8521 / Mail:

cn14719@rk.dk